Powered by Smartsupp

Loft

Golfový loft, známý také jako úhel nebo sklon je klíčovým faktorem ovlivňujícím výšku a trajektorii letu míčku po odpalu. Měří úhel mezi úderovou plochou golfové hole a imaginární svislicí procházející středem. Loft je vyjádřen v jednotkách stupňů. Nižší loft (menší úhel) znamená, že plocha je blíže vodorovné poloze, což vede ke snížení trajektorie a vyšší rychlosti letu míčku. Je ideální pro delší odpaly a dosažení většího vzdálenosti. Naopak vyšší loft (větší úhel) znamená, že plocha je více nakloněna směrem vzhůru. To vede k vyšší trajektorii a zpravidla nižší rychlosti letu míčku. Golfoví hráči často využívají hole s vyšším loftem pro krátké odpaly, kde je potřeba překonat překážky nebo dosáhnout většího množstvím zpětného efektu (spinu).